Zavarovanje tirnih vozil

je zavarovanje, ki krije vse škode na tirnih vozilih oziroma izgubo tirnih vozil.