Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je povzročena z uporabo plovila tretjim osebam (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe, poškodbe na stvareh v lasti tretjih oseb) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila je v Sloveniji obvezno za vse lastnike plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, registriranih za plovbo po morju.