Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

je zavarovanje, ki krije vse škode na zgradbah in opremi, katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije,  viharja, toče, poplave, izliva vode   ali drugih vzrokov.