Zavarovanje različnih finančnih izgub

je zavarovanje, ki krije finančne izgube kot so poslovni stroški, stalni stroški in izgubljeni dobiček, ki ga ni moč doseči zaradi izpada v delovnem procesu, do katerega je prišlo zaradi nepričakovanega dogodka (npr. požara, strojeloma, daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih).  Zavarovanje lahko krije tudi stroške priprave in organizacije prireditev v primeru njihove odpovedi zaradi nepričakovanih dogodkov (npr. slabega vremena, telesnih poškodb in bolezni nastopajočih), izpad najemnine zaradi nepredvidenih dogodkov, izgubo tržne vrednosti falsificiranih plačilnih sredstev, odpoved turističnih potovanj ipd.