Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

Življenjsko zavarovanja za primer poroke oziroma rojstva bodo starši sklenili za katerega od svojih otrok. Za to zavarovanje je značilno, da se sklenejo za določeno obdobje, zavarovalna vsota pa zapade z določenim dogodkom (npr. s poroko ali najpozneje obdoločeni starosti otroka).