Zdravstveno zavarovanje

Je zavarovanje, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krije
stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil in kombinacijo izplačil po prejšnjih alinejah.