O nas

Slovensko zavarovalno združenje (do leta 1997 Slovenski zavarovalni biro) je gospodarsko interesno združenje slovenskih zavarovalnic. Ustanovljeno je bilo leta 1992. Dejavnost združenja je določena v Zakonu o zavarovalništvu in Statutu, enako tudi pogoji za članstvo (po)zavarovalnic in drugih organizacij v združenju.

Naloge in cilji

Združenje zastopa skupne ali posamične interese svojih članic ter opravlja naloge, določene s slovenskimi predpisi in mednarodnimi sporazumi.

Združenje

  1. organizira izobraževanja za zavarovalne zastopnike in posrednike ter jim podeljuje ustrezna potrdila,
  2. rešuje odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti Biroja zelene karte, Škodnega sklada in Odškodninskega urada ter posreduje podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti domačim in tujim oškodovancem
  3. kot informacijski center, zbira, obdeluje, objavlja ter posreduje skupne statistične podatke o zavarovalni dejavnosti in njenem pomenu za slovensko gospodarstvo,
  4. organizira izobraževalne seminarje in dogodke za svoje članice ter opravlja druge naloge skupnega pomena.

Med najpomembnejše naloge združenja sodi izpolnjevanje pravic in obveznosti iz Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu ter mednarodnih pogodb in sporazumov s področja mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in čezmejnih prometnih nesreč: na njihovi podlagi delujejo Biro zelene karte, Škodni sklad, Informacijski center in Odškodninski urad.

Kontaktni podatki

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14
SI - 1000 Ljubljana