XIX. seminar s področja avtomobilska zavarovanja

23. 4. 2013
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
SZZ - XIX seminar s področja AO zavarovanj

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ je dne 23. 4. 2013 organiziralo XIX. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja na temo “Avtomobilska zavarovanja – izbrani zunanji in notranji dejavniki”. Seminar je potekal v dveh sklopih: dopoldanski sklop − zunanji dejavniki: tehnika, zdravje, črne točke na cestnih odsekih in popoldanski sklop − notranji dejavniki: e-spis, vloga aktuarja.