Nezgodno zavarovanje

Vključuje tudi zavarovanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Je zavarovanje, ki v primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode krije izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma povračil stroškov in izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov.

Zdravstveno zavarovanje

Je zavarovanje, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krije
stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil in kombinacijo izplačil po prejšnjih alinejah.