Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je povzročena z uporabo plovila tretjim osebam (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe, poškodbe na stvareh v lasti tretjih oseb) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila je v Sloveniji obvezno za vse lastnike plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, registriranih za plovbo po morju.

Zavarovanje plovil

je zavarovanje, ki krije vse škode na morskih, rečnih in jezerskih plovilih (npr. ladje, čolni, gliserji, jadrnice, jahte, vodni skuterji) oziroma njihovo izgubo. Krije se škoda na samem plovilu in obvezni opremi, lahko pa tudi na dodatni opremi, ki se nahaja na plovilu.

Zavarovanje prevoza blaga

ali kargo zavarovanje je zavarovanje, ki krije poškodbe, uničenje ali izgubo tovora, vključno s prtljago, med prevozom ne glede na vrsto prevoza (cestni, železniški, zračni, vodni).

Zavarovanje tirnih vozil

je zavarovanje, ki krije vse škode na tirnih vozilih oziroma izgubo tirnih vozil.