Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je nastala tretjim osebam zaradi uporabe zrakoplova med letom ali na tleh, in sicer potnikom (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe potnikov, izguba ali poškodba osebne prtljage potnikov) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova je v Sloveniji obvezno za vse lastnike registriranih zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 20 kg ali več, pa tudi za lastnike in upravljalce brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov z največjo dovoljeno vzletno maso nad 0,5 kg.