Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Temeljne značilnosti:

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (mešano življenjsko zavarovanje) je hkrati zavarovanje za primer smrti in varčevanje:

– ob poteku zavarovalne dobe se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom,

– če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti (praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom).

Možne so različne kombinacije zavarovalnih vsot, pri čemer najpogosteje velja:

– zavarovalna vsota za primer smrti je enaka zavarovalni vsoti za primer doživetja oziroma

– zavarovalna vsota za primer smrti je lahko večkratnik zavarovalne vsote za primer doživetja.

Za koga je mešano življenjsko zavarovanje primerno?

Mešano življenjsko zavarovanje je namenjeno tistim, ki dajejo prednost varnosti pred donosnostjo. Zavarovalnica sicer zagotavlja donos na sredstva iz varčevalnega dela premije, vendar je njegova minimalna višina že vnaprej določena. Zavarovalci torej ne želijo prevzeti naložbenega tveganja, želijo pa zavarovati življenjski standard in obenem v primeru svoje smrti zagotoviti najbližjim finančno varnost. Zavarovanje je primerno za starše z nepreskrbljenimi otroki (šolarji, dijaki, študenti, …).